Thép hình V mạ kẽm

ường kính: Thép hình V có đủ loại kích thước và dày mỏng khác nhau đáp ứng yêu cầu của khách hàng: V25, V30, V40, V50, . . . Tùy vào yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có thép V mạ kẽm hoặc hàng đen.